1
Bạn cần hỗ trợ?
SƠN NỀN NHÀ XƯỞNG

SƠN NỀN NHÀ XƯỞNG

Thi công sơn sàn epoxy

Các bài viết tìm thấy với tag : HACCP

  • Tiêu chuẩn HACCP và những điều cần biết

    11/04/2018

    HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) là hệ thống chuẩn quốc tế mang tính xác định, đánh giá, kiểm soát các mối nguy đáng kể liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm., thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Các nguyên lí của HACCP …

0904704969
Liên hệ